DANSK DRAMATIK PÅ BEIJING FRINGE FESTIVAL [reading]

DANSK DRAMATIK PÅ BEIJING FRINGE FESTIVAL [reading]

Præsentation i readingform af “Kaldet” af dramatiker Astrid Saalbach og “Den sidste bølge” af dramatiker Peter-Clement Woetmann på Beijing Fringe Festival i Beijing, Kina den 24. og 25. november ´18. Det bliver instruktør Lene Skytt Rasmussen, der står for iscenesættelsen af Astrid Saalbachs stykke og instruktør Johan Sarauw, der står for iscenesættelsen af Peter-Clement Woetmanns stykke. Dramatikerne deltager in person i turen til Kina. Der medvirker 7-10 kinesiske skuespillere. Jimbut Jun Feng har oversat de to danske stykker til kinesisk.

Stykkerne præsenteres ialt to gange på JuYin Theatre, som er en mindre scene på Beijing People’s Art Theatre. https://en.wikipedia.org/wiki/Beijing_People%27s_Art_Theatre

Projektet er et samarbejde mellem Nydanskeren Jimbuts Kulturforening og Teater Grob. Det produceres af Gritt Uldall-Jessen fra Nydanskeren Jimbuts Kulturforening.

Projektet er støttet af Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Scenekunst, Statens Kunstfonds Projekstøtteudvalg for Litteratur og S.C. Van-fonden.

Her et par fotos fra de iscenesatte læsninger af de to stykker dramatik, “Kaldet” af Astrid Saalbach og “Den sidste bølge” af Peter-Clement Woetmann, der fandt sted den 24. og 25. november ´18 på JiYun Theatre som en del af Beijing Bringe Festival. Projektet var et samarbejde mellem Nydanskeren Jimbuts Kulturforening, Teater Grob og Beijing Bringe Festival. Medvirkende skuespillere i “Kaldet”, der blev iscenesat af Lene Skytt Rasmussen: Xiaorong Liu, Teng Zhang, Haixu Qiu, Xin Xu, Jing Cao, Zeyu Xiong. Medvirkende skuespillere i “Den sidste bølge”, der blev iscenesat af Johan Sarauw, var Xiao Xiao, Fan Yang, Xiangyu Wang, Pengbo Shi. Fotos af Aan fra Beijing Bringe Festival og Yingnan He.